latexcenter

latexcenter โรงงาน หมอนยางพารา
รับผลิตหมอนยางพารา

บริษัท ลาเท็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้การบริหารของคุณดวงใจ ทวีอภิรดีทองคำ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในแบรนด์ “POHTHIP : 100% NATURAL LATEX ” โดยเป็นผู้ศึกษา ติดต่อแหล่งผลิตสินค้า และวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยตัวเอง ดังนั้นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่า การจะดำเนินธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ 100% ให้ประสบความสำเร็จ สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดโลก และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ให้กับลูกค้านั้น การมีแหล่งผลิตเป็นของตนเองจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และต้นทุนการผลิตของสินค้า รวมถึงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

about us
Abous us
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท latexcenter

ข้อมูลโรงงาน

ข้อมูลโรงงาน latexcenter

สินค้า

สินค้า latexcenter

ทำไม หมอนยางพาราของเรา ถึงดีกว่าหมอนสุขภาพทั่วไป

ทำไม หมอนของเรา ถึงดีกว่าหมอนสุขภาพทั่วไป


หายปวดคอ


หลับ สบาย


รองรับได้ดี

ได้รับเกียรติจากทาง ช่อง 9 Mcot ได้เข้ามาถ่ายโรงงานของเรา

สินค้า

หมอนยางพารา

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้หมอนทรงสุขภาพ ใบหมอนมีส่วนโค้งนูนเพื่อรองรับต้นคอสองด้าน

ลักษณะผิวเรียบจะมีลักษณะเหมือนหมอนทั่วไปในท้องตลาดเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนหมอนสุขภาพที่โค้ง

ถูกออกเเบบให้ออกมามีส่วนโค้งเว้า เพื่อรับกับศีรษะเเละบริเวณต้นคอ

"โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต" ตามมาตรฐานสากล

เราสัญญาที่จะพัฒนาและส่งมอบเช้าที่ดีกว่าเดิมให้คุณต่อไปจากทีมงาน Latex center